Picture of Deedy Peri
อยากเข้าไปหมวดธุรกิจการบินค่ะ
by Deedy Peri - Sunday, 30 July 2006, 05:30 PM
 
ไม่ทราบว่าต้องทำอย่างไร ถึงจะได้พาสเพื่อเข้าไปใช้งานได้
Picture of Admin User
ตอบ: อยากเข้าไปหมวดธุรกิจการบินค่ะ
by Admin User - Monday, 7 August 2006, 10:22 AM
 
พาสเวิร์ด ต้องไปขอที่อาจารย์ ที่เป็นเจ้าของรายวิชาโดยตรงค่ะ