กระดานนี้ สำหรับผู้ที่ต้องการฝากข้อความถึงอาจารย์ในระบบนะคะ


DiscussionStarted byRepliesLast post
อ.ยุพา อภิโกมลกร Picture of k k k k 1
Mon, 22 Aug 2011, 04:12 PM
ดูคะแนนไม่ได้คร้า Picture of นิศารัตน์ อวดสม นิศารัตน์ อวดสม 0 นิศารัตน์ อวดสม
Thu, 16 Sep 2010, 05:14 PM
อาจารย์ศักดิ์ชัย ศรีมากรณ์ ส่งงานไม่ได้ค่ะ Picture of วาทินี แก้วคำมา วาทินี แก้วคำมา 0 วาทินี แก้วคำมา
Tue, 7 Sep 2010, 10:10 AM
วิชากลศาสตร์ Picture of anukit prasom anukit prasom 0 anukit prasom
Sat, 10 Jul 2010, 11:05 AM
โค้วต้า Picture of นุชรี ต้องรักชาติ นุชรี ต้องรักชาติ 0 นุชรี ต้องรักชาติ
Sat, 29 May 2010, 08:15 PM
อ.พชรวลี กนิษฐเสน Picture of Nuttaporn Judsouy Nuttaporn Judsouy 0 Nuttaporn Judsouy
Tue, 19 Jan 2010, 08:20 PM
ถึงอาจารย์พชรวลี Picture of ภูริวัจน์ ประสิทธิ์วราโชติ ภูริวัจน์ ประสิทธิ์วราโชติ 1 พชรวลี กนิษฐเสน
Mon, 18 Jan 2010, 08:17 PM
ถึงอาจารย์ ประทิน Picture of ณัฐพงศ์ แก้วแสนซาว ณัฐพงศ์ แก้วแสนซาว 0 ณัฐพงศ์ แก้วแสนซาว
Sat, 19 Dec 2009, 10:24 AM
สวัสดีค่ะอาจารย์พชรวลี กนิษฐเสน Picture of มนทกานติ์ ปัญญาโทะ มนทกานติ์ ปัญญาโทะ 0 มนทกานติ์ ปัญญาโทะ
Tue, 3 Nov 2009, 04:55 PM
เรียนท่านอาจาร์ ณรงค์ เครือกันทา Picture of อดิศักดิ์ ปลายนา อดิศักดิ์ ปลายนา 0 อดิศักดิ์ ปลายนา
Fri, 30 Oct 2009, 04:35 PM
เอกก่อสร้างโยธา Picture of นายอารักษ์ ศรีใจวงศ์ นายอารักษ์ ศรีใจวงศ์ 0 นายอารักษ์ ศรีใจวงศ์
Fri, 14 Aug 2009, 03:06 PM
สวัสดีค่ะอาจารย์คุณาลักษณ์ Picture of อัญชลี อาจฤทธิ์ อัญชลี อาจฤทธิ์ 0 อัญชลี อาจฤทธิ์
Fri, 14 Aug 2009, 10:52 AM
อาจารย์ พชรวลี กนิษฐเสน Picture of สุธาวุธ สมศักดิ์ สุธาวุธ สมศักดิ์ 0 สุธาวุธ สมศักดิ์
Fri, 31 Jul 2009, 04:15 PM
unit3 หน้า93 Picture of อดิศักดิ์ ปลายนา อดิศักดิ์ ปลายนา 0 อดิศักดิ์ ปลายนา
Fri, 31 Jul 2009, 02:40 PM
ส่งงานที่ 31 ก.ค. 52 ก่อน 1.30 คับ Picture of เอนก เขื่อนแก้ว เอนก เขื่อนแก้ว 0 เอนก เขื่อนแก้ว
Fri, 31 Jul 2009, 01:34 PM
ระหัสผ่าน Picture of กฤษณา แซ่ฟุ้ง กฤษณา แซ่ฟุ้ง 0 กฤษณา แซ่ฟุ้ง
Fri, 26 Jun 2009, 11:06 AM
แบบทดสอบ Picture of กฤษณา แซ่ฟุ้ง กฤษณา แซ่ฟุ้ง 0 กฤษณา แซ่ฟุ้ง
Fri, 26 Jun 2009, 11:01 AM
แหล่มเลย Picture of พงค์เพชร รักดี พงค์เพชร รักดี 5 พงค์เพชร รักดี
Fri, 5 Jun 2009, 10:33 AM
ถามหน่อย Picture of พงค์เพชร รักดี พงค์เพชร รักดี 0 พงค์เพชร รักดี
Mon, 1 Jun 2009, 07:52 AM
ขอรหัสผ่านวิชาหลักสูตรและการจัดการศึกษา Picture of นางสาวเบญจวรรณ แจ่มเจริญ นางสาวเบญจวรรณ แจ่มเจริญ 0 นางสาวเบญจวรรณ แจ่มเจริญ
Sat, 23 May 2009, 08:23 PM
อาจารย์พิฑูร ช่วยด้วยครับตอบกลับด้วยครับอาจารย์ Picture of กฤตนัย เสียงดัง กฤตนัย เสียงดัง 0 กฤตนัย เสียงดัง
Wed, 13 May 2009, 10:39 AM
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ Picture of ทิพย์สุคนธ์ นิลถนอม ทิพย์สุคนธ์ นิลถนอม 0 ทิพย์สุคนธ์ นิลถนอม
Tue, 31 Mar 2009, 06:18 PM
สวัสดีครับ Picture of ประเสริฐ สมทรง ประเสริฐ สมทรง 1 กิตลัดดา มหาเสนา
Sat, 31 Jan 2009, 08:13 PM
สวัสดีคะ Picture of นางสาวจันทร์ศรี ภัทรกุลชัย นางสาวจันทร์ศรี ภัทรกุลชัย 1 กิตลัดดา มหาเสนา
Sat, 31 Jan 2009, 08:00 PM
หวัดดีคับ Picture of สุนัน มูลพเยาว์ สุนัน มูลพเยาว์ 0 สุนัน มูลพเยาว์
Thu, 22 Jan 2009, 04:23 PM
ไม่เข้าใจบัญชีชั้นกลาง1 Picture of noomin i see you noomin i see you 0 noomin i see you
Wed, 21 Jan 2009, 12:27 AM
มีเรียนภาษาจีนไหมครับ Picture of kriangkrai pintong kriangkrai pintong 0 kriangkrai pintong
Thu, 11 Dec 2008, 06:47 PM
ขอระหัสผ่าน ภาควิชาไฟฟ้า Picture of บรรเทิง ภิญโญภัทรกุล บรรเทิง ภิญโญภัทรกุล 0 บรรเทิง ภิญโญภัทรกุล
Sat, 8 Nov 2008, 09:29 PM
ขอรหัสผ่านวิชาเทคโนโลยีนมและผลิตภัณฑ์ค่ะ Picture of กิตลัดดา มหาเสนา กิตลัดดา มหาเสนา 0 กิตลัดดา มหาเสนา
Tue, 4 Nov 2008, 10:24 PM
ขอรหัสผ่าน Picture of กิตลัดดา มหาเสนา กิตลัดดา มหาเสนา 0 กิตลัดดา มหาเสนา
Tue, 4 Nov 2008, 10:23 PM
อ.สุดากานต์ ไชยรุ่งเรือง Picture of lover somuch lover somuch 0 lover somuch
Thu, 18 Sep 2008, 02:12 AM
ทำไงดี Picture of ภูสินตร์ จี้มูล ภูสินตร์ จี้มูล 0 ภูสินตร์ จี้มูล
Wed, 17 Sep 2008, 02:22 AM
อยากได้รหัสผ่านวิชาเศรษฐศาสตร์มหภาค1ค่ะ Picture of เทียนคำ กาตาสาย เทียนคำ กาตาสาย 0 เทียนคำ กาตาสาย
Mon, 18 Aug 2008, 09:24 AM
อ.ปราการ ใจดี Picture of พิกุลทอง อินต๊ะพรม พิกุลทอง อินต๊ะพรม 0 พิกุลทอง อินต๊ะพรม
Thu, 31 Jul 2008, 03:44 PM
ขอรหัสผ่านวิชาสุนทรียภาพของชีวิตค่ะ Picture of พิกุลทอง อินต๊ะพรม พิกุลทอง อินต๊ะพรม 0 พิกุลทอง อินต๊ะพรม
Thu, 31 Jul 2008, 03:42 PM
ขอรหัสผ่านวิชาสัมมนาปัญหาการจัดการค่ะ Picture of benyapa viriya benyapa viriya 0 benyapa viriya
Sun, 27 Jan 2008, 11:33 AM
ขอรหัสผ่านวิชาสัมมนาปัญหาการจัดการค่ะ Picture of benyapa viriya benyapa viriya 0 benyapa viriya
Sun, 27 Jan 2008, 11:32 AM
อ.พชรวลี Picture of Ukrit Mathewin Ukrit Mathewin 1 พชรวลี กนิษฐเสน
Sun, 30 Dec 2007, 08:17 PM
งานสื้อทางเลือก ที่เปิดไม่ได้ Picture of เอกรินทร์ พรมวิชัย เอกรินทร์ พรมวิชัย 0 เอกรินทร์ พรมวิชัย
Wed, 19 Dec 2007, 10:16 PM
มีเรื่องขอความช่วยเหลือ Picture of จิราพร กันธรรม จิราพร กันธรรม 1 ภัทรกาญจน์ เอ่งฉ้วน
Sat, 17 Nov 2007, 04:28 PM
คิดถึงอาจารย์ฟ้าคนสวยจัง Picture of ผดุงศักดิ์ ถือนิล ผดุงศักดิ์ ถือนิล 1 ผดุงศักดิ์ ถือนิล
Thu, 12 Jul 2007, 04:03 PM
ขอรหัสเข้าเรียน Picture of นายวิทยา ธารประเสริฐ นายวิทยา ธารประเสริฐ 0 นายวิทยา ธารประเสริฐ
Wed, 4 Jul 2007, 11:35 AM
ขอรหัสวิชาสัมมนาปัญหาการจัดการ Picture of นางโกมุทา ไวครุธา นางโกมุทา ไวครุธา 0 นางโกมุทา ไวครุธา
Thu, 21 Jun 2007, 05:02 PM
วิขาสารสนเทศการจัดการ Picture of นางโกมุทา ไวครุธา นางโกมุทา ไวครุธา 0 นางโกมุทา ไวครุธา
Thu, 21 Jun 2007, 04:57 PM
ขอความกรุณา Tawatchai Lanuch Picture of supaporn suanchan supaporn suanchan 1 นางโกมุทา ไวครุธา
Thu, 21 Jun 2007, 04:51 PM
moodle Picture of พชรวลี กนิษฐเสน พชรวลี กนิษฐเสน 5 ประสงค์ แก้วขัด
Thu, 14 Jun 2007, 03:35 PM
แสดงความคิดเห็น Picture of น.ส.พิกุล รักฝูง น.ส.พิกุล รักฝูง 0 น.ส.พิกุล รักฝูง
Thu, 14 Jun 2007, 03:34 PM
แสดงความคิดเห็นที่มีต่ออาจารย์ Picture of ศิลาพันธุ์ มีแก้ว ศิลาพันธุ์ มีแก้ว 0 ศิลาพันธุ์ มีแก้ว
Thu, 14 Jun 2007, 03:29 PM
ทฤษฎี แนวคิดและหลักการทางการบัญชี Picture of กนกกาญจน์ คำก้อน กนกกาญจน์ คำก้อน 0 กนกกาญจน์ คำก้อน
Fri, 8 Jun 2007, 12:40 PM
มิติใหม่แห่งโปรแกรมMoodleกับโอกาสขยายผลทางภาษาและวรรณกรรม Picture of saksern Rattanachai saksern Rattanachai 0 saksern Rattanachai
Wed, 23 May 2007, 01:07 AM
ทำไมต้องเป็นโชคร้ายของผมด้วย Picture of นพดล วงษายา นพดล วงษายา 0 นพดล วงษายา
Fri, 18 May 2007, 12:30 AM
ดอกเสี้ยว...กับความหวัง Picture of อนุชาติ ยศปัน อนุชาติ ยศปัน 0 อนุชาติ ยศปัน
Wed, 25 Apr 2007, 03:22 PM
ถามถึง เพื่อคิดถึง Picture of รื่นฤดี ระลึก รื่นฤดี ระลึก 0 รื่นฤดี ระลึก
Wed, 25 Apr 2007, 01:27 PM
อาจารย์ช่วยตอบกลับทีคะ Picture of นฤมล วงศ์ตันกาศ นฤมล วงศ์ตันกาศ 0 นฤมล วงศ์ตันกาศ
Mon, 23 Apr 2007, 02:43 PM
ส่งงานครับ Picture of เบญจพงศ์ พายะมงคล เบญจพงศ์ พายะมงคล 0 เบญจพงศ์ พายะมงคล
Sat, 21 Apr 2007, 01:02 PM
119 Picture of Natapong Phangvaree Natapong Phangvaree 0 Natapong Phangvaree
Thu, 19 Apr 2007, 10:32 AM
อยากทราบผลสอบภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารและทักษะ Picture of ธนพนธ์ ฟุ้งกิตติคุณ ธนพนธ์ ฟุ้งกิตติคุณ 0 ธนพนธ์ ฟุ้งกิตติคุณ
Tue, 27 Mar 2007, 02:21 PM
ขอทราบเกรดของการจัดการกลุ่ม 3 ค่ะ Picture of pikoonthong jornseub pikoonthong jornseub 0 pikoonthong jornseub
Mon, 26 Mar 2007, 06:37 PM
เรียนภาษาอังกฤษไม่เก่งมีอุปสรรคต่อการเรียนใมมหาวิทยาลัยไหมคะ Picture of จุฑามาศ ประเสริฐ จุฑามาศ ประเสริฐ 1 พชรวลี กนิษฐเสน
Wed, 31 Jan 2007, 04:36 PM
อ.พชรวลี กนิษฐเสน Picture of THANYALUK THAMMAJAI THANYALUK THAMMAJAI 1 พชรวลี กนิษฐเสน
Wed, 31 Jan 2007, 04:25 PM
เรียนอย่างไรให้เก่งคอมพิวเตอร์ Picture of เฟื่องฟ้า กล้าจริง เฟื่องฟ้า กล้าจริง 1 ภัทรกาญจน์ เอ่งฉ้วน
Fri, 15 Dec 2006, 10:57 AM
Business English 2 Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Fri, 17 Nov 2006, 09:06 AM
อ.พชรวลี กนิษฐเสน Picture of juthamanee meemey juthamanee meemey 0 juthamanee meemey
Fri, 27 Oct 2006, 11:53 AM
Business English 2 Picture of juthamanee meemey juthamanee meemey 0 juthamanee meemey
Tue, 24 Oct 2006, 01:59 PM
หาไม่เจอ Picture of ฉัตราภรณ์ หาญฤทธิ์ ฉัตราภรณ์ หาญฤทธิ์ 0 ฉัตราภรณ์ หาญฤทธิ์
Mon, 23 Oct 2006, 10:46 AM
ช่วยด้วยคะ Admin ผู้น่ารักกกกกกกกกกกกก Picture of อ.อาภาภรณ์ วิมลเกษม อ.อาภาภรณ์ วิมลเกษม 1 เด็กคอมธุรกิจ คับป๋ม
Fri, 20 Oct 2006, 09:45 AM
อยากเข้าไปหมวดธุรกิจการบินค่ะ Picture of Deedy Peri Deedy Peri 1 Admin User
Mon, 7 Aug 2006, 10:22 AM
ส่งการบ้านไม่ได้ครับ Picture of วิสุทธิ์ บุญพรหม วิสุทธิ์ บุญพรหม 2 Admin User
Mon, 7 Aug 2006, 10:19 AM
สวัสดีค่ะ Picture of วรพรรณ เขื่อนคง วรพรรณ เขื่อนคง 0 วรพรรณ เขื่อนคง
Sun, 18 Jun 2006, 12:10 PM
รายวิชาการจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์ Picture of นายจรุ ถิ่นพระบาท นายจรุ ถิ่นพระบาท 1 Admin User
Sat, 24 Dec 2005, 12:53 PM
ดีค่ะ Picture of นางสุภาภรณ์ ปฐมพรชัยศิริ นางสุภาภรณ์ ปฐมพรชัยศิริ 0 นางสุภาภรณ์ ปฐมพรชัยศิริ
Fri, 16 Dec 2005, 05:39 PM
MY home work Picture of ธนเทพ เกิดแสง ธนเทพ เกิดแสง 2 Admin User
Sun, 11 Dec 2005, 10:23 AM
ถามหน่อยครับ Picture of ธนเทพ เกิดแสง ธนเทพ เกิดแสง 1 Admin User
Sun, 11 Dec 2005, 09:59 AM
ปัญหา Picture of วัจนพร เสรีพนา วัจนพร เสรีพนา 1 Admin User
Tue, 6 Dec 2005, 09:34 AM
ส่งแว้วครับ Picture of ธนเทพ เกิดแสง ธนเทพ เกิดแสง 0 ธนเทพ เกิดแสง
Thu, 1 Dec 2005, 02:18 PM
ช่วยด้วย Picture of สายสุนีย์ พุทธโส สายสุนีย์ พุทธโส 1 Admin User
Wed, 16 Nov 2005, 02:42 PM