Picture of ภูริวัจน์ ประสิทธิ์วราโชติ
ถึงอาจารย์พชรวลี
 

ผมอยากจะบอกว่าวิชาภาษาอังกฤษนะครับผมเรียนไม่เก่งเลยอยากจะบอกอาจารย์ว่าช่วยสอนแบบง่ายหน่อยนะครับ

าย

Picture of พชรวลี กนิษฐเสน
ตอบ: ถึงอาจารย์พชรวลี
by พชรวลี กนิษฐเสน - Monday, 18 January 2010, 08:17 PM
 
ตอนนี้ก็พยายามอยู่ค่ะ เอาเพลงและเนื้อหาอื่นๆมาสอนเพราะคิดว่าน่าจะทำให้มันง่ายขึ้น แต่ก็อยากรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษาว่าแบบง่ายๆในความคิดของท่านคืออย่างไรค่ะ