Picture of ภัทรกาญจน์ เอ่งฉ้วน
ตอบ: มีเรื่องขอความช่วยเหลือ
by ภัทรกาญจน์ เอ่งฉ้วน - Saturday, 17 November 2007, 04:28 PM
 
มาติดต่อพี่ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์นะคะ แล้วจะช่วยตรวจสอบให้ค่ะ ^__^