Picture of เด็กคอมธุรกิจ คับป๋ม
ตอบ: ขอบคุณครับ
 

ใครบังอาจมาเอ๋ยชื่อ ท่านหัวหน้าหนุนสุดยอดหัวหน้าห้อง,ประธานเอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ,ประธานสโมส วจ... ฯลฯ และท่านโจ๊ะ มือขวาของท่านหัวหน้าหนุน เดี๋ยวจะหาว่าผมพูดไม่เพราะไม่ได้นะจะบอกให้ อิอิ........ อ่ะล้อเล่นน้า น้า น้า น้า น้า...