Picture of Admin User
ตอบ: จะส่งงานให้อาจารย์ผ่านทาง moodle
by Admin User - Thursday, 15 December 2005, 09:41 AM
 
อ่านดูที่นี่นะคะ เป็นขั้นตอนวิธีการส่งการบ้าน ในกรณีที่อาจารย์ท่านใช้ เครื่องมือสั่งการบ้านของระบบค่ะ
http://lms.lpru.ac.th/mod/forum/discuss.php?d=129
แต่หากว่าอาจารย์ผู้สร้างรายวิชา ไม่ได้ใช้เครื่องมือของระบบ อันนี้ก็ต้องถาม อาจารย์อีกทีนะนคะ ว่าสั่งเอาไว้ตรงไหน ยิ้ม
ขอให้สนุกกับการเรียนบนระบบ Online นะคะ