รูปภาพของวัลลภา บุตรจุมปา
อยากเรียนให้ได้เกรดดีดี
โดย วัลลภา บุตรจุมปา - Thursday, 3 November 2005, 04:07PM
 
ไม่ค่อยเข้าใจภาษาอังกฤษ ไม่สามารถพูดได้อย่างคร่องช่วยแนะนำวิธีการที่จะพูดเหมือนเจ้าของภาษาและสามารถที่จะนำไปใช้ได้จริงสับสนสับสน
รูปภาพของจินตนา ปาลี
ตอบ: อยากเรียนให้ได้เกรดดีดี
โดย จินตนา ปาลี - Wednesday, 9 November 2005, 01:12PM
 
ต้องฝึกพูดบ่อยๆนะคะ เดี๋ยวก็ได้เองยักคิ้ว