Picture of น.ส มยุเรศ เป็นมูล
ขั้นตอนการส่งงานโครงเรื่อง
by น.ส มยุเรศ เป็นมูล - Friday, 1 August 2008, 02:29 PM
 

ปัญหาอยู่ที่ว่าพวกหนูพิมพ์งานเสร็จแล้วเหลือแต่ขั้นตอนการส่งงานทำอย่างไรค่ะและรหัสรายวิชาค่ะายขอบคุณค่ะ

Picture of Admin User
ตอบ: ขั้นตอนการส่งงานโครงเรื่อง
by Admin User - Monday, 18 August 2008, 02:22 PM
 

กรุณาระบุว่าต้องการทราบเรื่องรายวิชาอะไร คณะไหน? และ อาจารย์ผู้สร้างรายวิชาท่านใดด้วยค่ะ ยิ้ม