รูปภาพของNatapong Phangvaree
119
โดย Natapong Phangvaree - Thursday, 19 April 2007, 10:32AM
 

Unit 3

Do and Dont in Japan

Do

1. Wear skirts or long pants, especially when visiting temples or shrines.

ให้ก้มโค้งศรีษะเล็กน้อยเมื่อเจอผู้ใหญ่และหัวหน้า

Dont

3. 4. ห้ามถอดวางรองเท้าหรือรองเท้าแตะบนพรม tatami

5. Blow your nose in public

ห้ามผิวปากในที่สาธารณะชน

www.google.co.th/japan_Do_and_Dont/=27%