แก้ไขครั้งสุดท้ายชื่อบทคัดย่อ
Sunday, 10 July 2005, 10:31AMมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
Sunday, 18 November 2007, 10:03AMศูนย์คอมพิวเตอร์เว็บไซต์ของศูนย์คอมพิวเตอร์
Friday, 15 December 2006, 11:04AMบทเรียนออนไลน์(AcuLearn)บทเรียนออนไลน์(AcuLearn)
Thursday, 7 July 2011, 10:51AMโฮมเพจอาจารย์โฮมเพจอาจารย์
Saturday, 14 April 2012, 12:26PMLMS Version 2.2
Thursday, 7 July 2011, 10:50AMLpru InterwiseLpru Interwise [ระบบ Interwise มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง]