Picture of วัชรชัย ขมหวาน
อยากเก่งวิชาอังกฤษอย่าง (อ.ฟ้า) จังเลยทำงัยดีคราบ !!!!!
by วัชรชัย ขมหวาน - Thursday, 30 November 2006, 07:24 PM
 
ตอบด้วยนะคราบ ^^^^^^^

Picture of ศราวุฒิ หัวนา
ตอบ: อยากเก่งวิชาอังกฤษอย่าง (อ.ฟ้า) จังเลยทำงัยดีคราบ !!!!!
by ศราวุฒิ หัวนา - Thursday, 30 November 2006, 07:27 PM
 

o.k พอลล่าน่ารักที่ซุ๊ดๆๆๆๆกัดฟันกัดฟัน