Picture of ณัฐพล มูลพันธ์
ตอบ: เหงา
by ณัฐพล มูลพันธ์ - Friday, 21 May 2010, 03:18 PM
 
พยายามหาอะไรทำครับ ผมนี่ยิ่งโคตรเหงาเลยครับ (รู้สึกเป็นบางครั้ง) แต่ก็อยู่ตัวคนเดียวได้โดยการพยายยามหานู่นนี่นั่นทำตลอด ไม่ให้มีเวลาว่างแล้วก็จะลืมความเหงาไปเองครับ