Picture of พชรวลี กนิษฐเสน
ตอบ: อ.พชรวลี กนิษฐเสน
by พชรวลี กนิษฐเสน - Wednesday, 31 January 2007, 04:25 PM
 

ขอบคุณที่เข้ามาค่ะ ตอนนี้เกิดความผิดพลาดเล็กน้อย นักศึกษาไม่ต้องเข้าไปดูก็ได้ค่ะ แต่กต้องการส่ง e-mail ถึงอาจารย์หรืออยากศึกษาวิชาที่อาจารย์รับผิดชอบอื่นๆก็สามาร่งทาง moodleของวิชา1500102 ได้ค่ะ ขอบคุณค่ะ