รูปภาพของTHANYALUK THAMMAJAI
อ.พชรวลี กนิษฐเสน
โดย THANYALUK THAMMAJAI - Tuesday, 24 October 2006, 11:50AM
 

เรียน อาจารย์พชรวลี

ดิฉันเข้ามาดูใน E-Learning แล้ว หารายวิชา Business English2 ไม่เจอค่ะ ก็เลยอราบว่าไม่ต้องเข้าไปดูในรายวิชานี้ก็ได้ใช่ไหมคะ ตอบดิฉันด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

รูปภาพของพชรวลี กนิษฐเสน
ตอบ: อ.พชรวลี กนิษฐเสน
โดย พชรวลี กนิษฐเสน - Wednesday, 31 January 2007, 04:25PM
 

ขอบคุณที่เข้ามาค่ะ ตอนนี้เกิดความผิดพลาดเล็กน้อย นักศึกษาไม่ต้องเข้าไปดูก็ได้ค่ะ แต่กต้องการส่ง e-mail ถึงอาจารย์หรืออยากศึกษาวิชาที่อาจารย์รับผิดชอบอื่นๆก็สามาร่งทาง moodleของวิชา1500102 ได้ค่ะ ขอบคุณค่ะ