Picture of ณัฐพล ใสแสง
สอบแก้ตัวบทท่ 3-4
by ณัฐพล ใสแสง - Friday, 2 September 2005, 05:36 PM
 

สอบแก้ตัวครั้งที่ 2 คะแนนไม่ขึ้นครับ

นายณัฐพล ใสแสง

Picture of ภัทรกาญจน์ เอ่งฉ้วน
ตอบ: สอบแก้ตัวบทท่ 3-4
by ภัทรกาญจน์ เอ่งฉ้วน - Saturday, 3 September 2005, 04:47 PM
 
อันนี้คงต้องคุยกับอาจารย์ผู้สร้างรายวิชานั้นนะคะ เพราะฟังก์ชั่นของการทำข้อสอบมีหลายแบบ มันแล้วแต่ว่าอาจารย์เค้าจะตั้งเอาไว้ยังไงค่ะ เช่น ใช้ค่าสูงสุด หรือใช้ค่าเฉลี่ย เป็นต้นค่ะ เพราะฉนั้นก็ลองโพสถามภายในห้องเรียนดูนะคะ หรือไม่ก็ไปหาอาจารย์โดยตรงเลยก็ได้ค่ะ เท่