Picture of Mr.007 C
เล่าสู่กันฟัง
by Mr.007 C - Sunday, 2 April 2006, 12:57 PM
 
เพื่อนๆการจัดการทุกคนเป็นไงบ้างทำงานที่ไหน แต่งงานกหรือยังอย่าลืมบอกกันหละ 09-1929951คิดถึงทุกคนนะรับ โชคดีทุกคนนะ