Picture of ภัทรกาญจน์ เอ่งฉ้วน
ตอบ: นักศึกษาอยากเข้ามาใช้ระบบ E-lerning ต้องทำอย่างไร
by ภัทรกาญจน์ เอ่งฉ้วน - Thursday, 7 July 2005, 10:33 AM
 
แล้วอีกอย่างนึงนะคะ เมื่อสมัครสมาชิคเสร็จแล้ว อย่าลืมเข้าไปยืนยันการเป็นสมาชิคจาก mail box ของตัวคุณเองด้วยนะคะ เพราะไม่เช่นนั้นระบบจะยังไม่รับคุณเป็นสมาชิค และถ้าคุณไม่ยืนยันตัวเองภายใน 7 วัน ระบบก็จะตัดคุณออกจากกองมรดกเลยนะ ถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วคุณก็ต้องสมัครใหม่นะคะ