Picture of ชนัญญา พลอยเงิน
ตอบ: อยากจะออกสําเนียงภาษาอังกฤษให้เหมือนฝรั่ง
by ชนัญญา พลอยเงิน - Wednesday, 28 June 2006, 03:26 PM
 
ขอให้เก่นะคับพงษ์ศักดิ์