Picture of พงษ์ศักดิ์ เตจะถา
อยากจะออกสําเนียงภาษาอังกฤษให้เหมือนฝรั่ง
by พงษ์ศักดิ์ เตจะถา - Friday, 24 March 2006, 09:28 AM
 
ยิ้มเราจะมีวิธีการอย่างไรให้ออกเสียงสําเนียงภาษาอังกฤษเหมือนฝรั่งครับช่วยตอบหน่อยยักคิ้ว

Picture of อ.อาภาภรณ์ วิมลเกษม
ตอบ: อยากจะออกสําเนียงภาษาอังกฤษให้เหมือนฝรั่ง
by อ.อาภาภรณ์ วิมลเกษม - Monday, 27 March 2006, 01:25 AM
 

พงษ์ศักด์ลองฝึกฟังและพูดภาษาอังกฤษจาก เวบไซต์นี้นะคะยิ้ม

http://www.voanews.com/specialenglish/2006-03-23-voa1.cfm

Picture of ชนัญญา พลอยเงิน
ตอบ: อยากจะออกสําเนียงภาษาอังกฤษให้เหมือนฝรั่ง
by ชนัญญา พลอยเงิน - Wednesday, 28 June 2006, 03:26 PM
 
ขอให้เก่นะคับพงษ์ศักดิ์