Picture of Admin User
นักศึกษาส่งการบ้านไม่ได้
by Admin User - Wednesday, 6 July 2005, 05:06 PM
 
นักศึกษาที่ไม่สามารถส่งการบ้านให้อาจารย์ได้ และไม่สามารถตั้งหรือตอบกระทู้ และไม่สามารถทำกิจกรรมใดๆในระบบ E-learning (Moodle) ได้ เป็นเพราะอะไร และต้องทำอย่างไร
Picture of ภัทรกาญจน์ เอ่งฉ้วน
ตอบ: นักศึกษาส่งการบ้านไม่ได้
by ภัทรกาญจน์ เอ่งฉ้วน - Wednesday, 6 July 2005, 06:42 PM
 
อาจจะเป็นเพราะนักศึกษาไม่ได้สมัครเป็นสมาชิคนะคะ เพราะโดยปกติแล้ว ระบบจะไม่อนุญาตให้บุคคลทั่วไปตอบ หรือโพสกระทู้ หรือทำกิจกรรมในห้องเรียนได้ เหมือนกับการเรียนการสอนจริงๆยังไงล่ะคะ ในโรงเรียนหนึ่งๆ คนที่จะมีบทบาทการเรียนการสอนในโรงเรียนก็มีครู กับนักเรียน หากคุณเข้าสู่ระบบในฐานะบุคคลทั่วไป ก็เหมือนคุณเป็นเพียงผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมระบบการเรียนการสอนในโรงเรียนเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจว่าจะสมัครเข้าเรียนในโรงเรียนนั้นหรือไม่ ดังนั้นหากคุณเข้าร่วมกิจกรรมกับระบบนี้ คุณควรจะสมัครสมาชิคก่อนนะคะ เห็นด้วย
Picture of จินตนา ปาลี
ตอบ: นักศึกษาส่งการบ้านไม่ได้
by จินตนา ปาลี - Wednesday, 9 November 2005, 01:03 PM
 
อาจเป็นเพราะไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกหรือเปล่าคะ