Picture of ชนัญญา พลอยเงิน
ตอบ: ความหมายในรัก
by ชนัญญา พลอยเงิน - Wednesday, 28 June 2006, 03:09 PM
 
ก็ถูกนะเรื่องที่บอก แต่เราก็ต้องไม่นะ "ว่าความรักออกแบบได้" แล้วก็ อธิบายด้วยคำพูดไม่ได้ด้วย