รูปภาพของวิทวัส เสมอใจ
ตอบ: love is
โดย วิทวัส เสมอใจ - Wednesday, 28 March 2007, 11:37AM
 
ขี้โม้จัง กี้ด่อง เพื่อนรัก