รูปภาพของอ.อาภาภรณ์ วิมลเกษม
ตอบ: ภาษาอังกฤษ
โดย อ.อาภาภรณ์ วิมลเกษม - Monday, 27 March 2006, 01:27AM
 

จุฑามาศคะ สามารถฝึกฟังและพูดภาษาอังกฤษได้จาก เวบไซต์นี้นะค่ะยิ้ม

http://www.voanews.com/specialenglish/2006-03-23-voa1.cfm