Picture of อ.อาภาภรณ์ วิมลเกษม
วิธีการสมัครเข้าเรียน E-learning โดย อ.อาภาภรณ์ วิมลเกษม (อ.ฟ้า)
by อ.อาภาภรณ์ วิมลเกษม - Friday, 17 March 2006, 08:16 AM
 

นักศึกษากรุณาคลิ๊ก Powerpoint ด้านขวามือเพื่ออ่านวิธีการสมัครเข้าเรียน E-learning ในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน English for Communication and Study Skills ของ อ.อาภาภรณ์ วิมลเกษม (อ.ฟ้า)

หมายเหตุ รายวิชาไม่อนุญาตให้บุคคลทั่วไปเข้าชมขอสงวนไว้สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกับอ.ฟ้าเท่านั้นคะsmile

Picture of กรรณิกา โพชนา
ตอบ: วิธีการสมัครเข้าเรียน E-learning โดย อ.อาภาภรณ์ วิมลเกษม (อ.ฟ้า)
by กรรณิกา โพชนา - Friday, 24 November 2006, 03:27 PM
 
อาจารย์ค่ะที่อาจารย์ให้เข้าไปอ่านกฏกติกา มารยาทในการเรียน แล้วตอบกระทู้เพื่อรับทราบได้ที่ไหนค่ะ
Picture of อ.อาภาภรณ์ วิมลเกษม
ตอบ: วิธีการสมัครเข้าเรียน E-learning โดย อ.อาภาภรณ์ วิมลเกษม (อ.ฟ้า)
by อ.อาภาภรณ์ วิมลเกษม - Tuesday, 24 April 2007, 05:02 PM
 

ที่ E-learning รายวิชา English for Communication and Study Skills (Aj.Fah) คะ

มารับ Powerpoint อธิบายวิธีการเข้าใช้ได้ที่ Aj.Fah นะคะ