Picture of เด็กคอมธุรกิจ คับป๋ม
ตอบ: ช่วยด้วยคะ Admin ผู้น่ารักกกกกกกกกกกกก
by เด็กคอมธุรกิจ คับป๋ม - Friday, 20 October 2006, 09:45 AM
 

ก็งี้แหละคับ ระบบไม่ได้พ้ฒนาเอง ไปเอาของคนอื่นมาใช้ แล้วก็ไม่เข้าใจในระบบ มันก็แก้ไขยากแบบนี้แหละคับ เป็นเรื่องธรรมดาคับ...