Picture of บุษบา วงค์สวัสดิ์
เคล็ดลับจำเก่ง
by บุษบา วงค์สวัสดิ์ - Sunday, 12 February 2006, 01:19 PM
 
เคล็ดลับจำเก่ง

วิธีพื้นฐานที่ทำให้เราจำเก่ง
การทำซ้ำ
ข้อเท็จจริงที่ผ่านกระบวนการทางจิตใจหรือความรุ้สึกครั้งแล้วครั้งเล่า ทำให้เราสร้างรูปแบบความคิดใหม่ขึ้นมาในสมองและสามารถจุดชนวนให้เรา
จำได้อย่างง่ายดายในแต่ละครั้ง เป็นกระบวนการปกติที่ต้องการการเอาใจใส่และมุ่งมั่น เราจำเป็นต้องใส่ตัวเข้าไปกับช่วงเวลาของการทำซ้ำนั้นๆ ซึ่งไม่ใช่เรื่องน่าสนุกเลย
แต่ข่าวดีก็คือเราไม่จำเป็นต้องทำซ้ำหลายครั้งอย่างที่คิดหรอก เนื่องจากยิ่งทำซ้ำบ่อยเกินไปกลับทำให้ได้ผลน้อยลง

ความสนใจ
เมื่อใดที่เราสนใจบางอย่างมากขึ้น เราจะยิ่จำสิ่งนั้นได้ดีขึ้น มันสมองเพื่อความอยู่รอดของเราตีความ ความสนในเป็นการบ่งบอกว่าการรักษาข้อมูลนี้มีความจำเป็นต่อความอยู่ดกินดีของเรา สมองจะใช้ความพยายามมากขึ้นในการจดจำและจัดกระบวนการเอาข้อมูลนี้ใส่ไว้ในธนาคารความจำ
การตั้งใจมากขึ้นเป็นเหมือนเครื่องนำทางแก่การจดจำที่แท้จริง มันช่วยบอกให้ตัวเรารู้ตัว เคร่งครัดและชี้เฉพาะถึงวัตถุประสงค์ที่เราต้องทำให้ได้ ความ
จำโดยการผลักดันความเอาใจใส่เช่นนี้อาจถือเป็นเกมที่เราเล่นกับตนเองได้หรือทำจริงๆ ไปเลยก็ได้ เป็นคามท้าทางที่จะพัฒนาตนเอง กล่าวได้ว่าเรากำลัง
เรียนรู้ที่จะเพิ่มความตั้งใจในชีวิตของเราเอาใจใส่สิ่งต่าง ๆ ที่เรากำลังทำมากขึ้น แล้วผลก็คือเราจะควบคุมพลังความจำของเราได้ดียิ่งขึ้น

ความสัมพันธ์
วิธีที่ได้ผลสูงสุดนการจำอีกวิธีหนึ่คือการสร้างความสัมพันธ์สิ่งที่จะจำกับสิ่งอื่น ๆ สมองของคนมีการยอมรับโดยธรรมชาติที่จะทำหน้าที่แบบนี้ การสร้างความสัมพันธ์ข้อมูลแต่ละอย่างกับข้อมูลอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นแบบแปลกประหลาด แบบมีเหตุมีผลหรือแบบจิตวิทยา ใช้ได้ทั้งนั้น