Picture of ศิริยาภรณ์ ตุ้ยเต็มวงศ์
แจ้งให้ทราบ อาจารย์ฟ้าไม่สบายนะคะ
 

แจ้งให้ทราบ อาจารย์ฟ้าไม่สบายนะคะ

วันนี้ไม่แน่ใจว่าจะยังอยู่โรงพยาบาลหรือเปล่า แต่เมื่อวาน ( วันเสาร์ ) เราไปเยี่ยมมาแล้ว อาจารย์เข้าโรงพยาบาลค่ายศุรศักดิ์มนตรี ( จ.ลำปาง ) เมื่อเช้าวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคมค่ะ ตอนไปหาอาจารย์ฟ้าต้องเติมน้ำเกลือด้วย เลยมาแจ้งให้ทุกคนทราบค่ะ