Picture of อนุรักษ์ วารี
เชียงรายหนาวมากๆๆๆๆๆๆเจ้า
by อนุรักษ์ วารี - Wednesday, 21 December 2005, 11:10 AM
 
หวัดดีเจ้า เราเรียนชียงรายนะ
Picture of ปฐมพงค์ ประพันธ์สุข
ตอบ: เชียงรายหนาวมากๆๆๆๆๆๆเจ้า
by ปฐมพงค์ ประพันธ์สุข - Monday, 11 September 2006, 05:57 PM
 

เรียนถึงเชียงราย ข้ามมาถึงแถวลำปางเลยนะครับ

^-^"