Picture of พชรวลี กนิษฐเสน
moodle
by พชรวลี กนิษฐเสน - Monday, 19 December 2005, 02:52 PM
 

จะอบรม moodle อีกเมื่อไหร่คะ ช่วยบอก้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

Picture of Admin User
ตอบ: moodle
by Admin User - Tuesday, 20 December 2005, 09:47 AM
 
ต้องขอขอบคุณนะคะ ที่ให้ความสนใจเกี่ยวกับเครื่องมือตัวนี้ เรื่องการอบรมต้องมีอีกแน่นอนค่ะ เพียงแต่ตอนนี้ยังไม่ได้กำหนดเวลาแน่นอน ยังไงก็ฝากคอยติดตามทางนี้ด้วยนะคะ เพราะถ้ามีเมื่อไหร่ จะแจ้งให้ทราบแน่นอนค่ะ ขอบุณค่ะ ยิ้ม
Picture of นัทธิชา เขตเนาว์อนุรักษ์
ตอบ: moodle
 

สวัสดีค่ะอาจารย์

Picture of จันทร์ฉาย มณีวรรณ์
ตอบ: moodle
by จันทร์ฉาย มณีวรรณ์ - Monday, 12 March 2007, 03:32 PM
 

ทดสอบ

Picture of ชาตรี ท้าวศรีชัย
ตอบ: moodle
by ชาตรี ท้าวศรีชัย - Thursday, 14 June 2007, 03:35 PM
 

สวัสดีคับอาจารย์ สมัครเข้ามาแล้วต้องทำแบบฝึกหัดรึเปล่าคับ

Picture of ประสงค์ แก้วขัด
ตอบ: moodle
by ประสงค์ แก้วขัด - Thursday, 14 June 2007, 03:35 PM
 

สวัสดีครับอาจารย์