Picture of พชรวลี กนิษฐเสน
ตอบ: ภาษาอังกฤษ
by พชรวลี กนิษฐเสน - Monday, 19 December 2005, 02:42 PM
 

พยายามจับใจความสำคัญของมันสิคะ อย่างเรียนไวยกรณ์ก็ทำความเข้าใจกฎของมันก่อน แล้วฝึกใช้บ่อยๆเพราะภาษาเป็นี่ต้องใช้ความพยายามและเวลาในการเรียน ถ้าเรียนไม่รู้เรื่องก็ยกมือถามอาจารย์ตอนนั้นว่าไม่เข้าใจตรงไหน ถามนอกห้ก็ได้ อาจารย์ยินดีอธิบายอยู่แล้วค่ะ