Picture of นัทธิชา เขตเนาว์อนุรักษ์
Good........
 
เห็นด้วยค่ะ เรียนแบบออนไลน์รู้สึกว่าได้เรียนรู้อะไรๆ ใหม่เยอะเลยชอบนะ สนุกดีได้ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เพิ่มเติมด้วยและเพื่อนๆก็คงคิดเหมือนกันใช่ไหม?