Picture of Admin User
ตอบ: MY home work
by Admin User - Sunday, 11 December 2005, 10:23 AM
 
เอาล่ะ ผู้ดูแลคิดว่า นักศึกษาคงยังต้องการกระทู้นี้ และผู้ดูแลคิดว่า
เพื่อความสะดวกในการใช้ระบบ e-learning นี้ในวันข้างหน้า คุณควรขอคำแนะำการใช้ระบบนี้ จากอาจารย์ผู้สร้างรายวิชาที่คุณกำลังศึกษาอยู่ เพิ่มเติมอีกสักเล็กน้อยนะคะ อย่างน้อย อาจารย์ท่านจะได้ไม่พลาดการบ้านที่คุณส่งไงคะ ยิ้ม