รูปภาพของเด็กคอมธุรกิจ คับป๋ม
ตอบ: เป็นห่วงนะค่ะ...
โดย เด็กคอมธุรกิจ คับป๋ม - Tuesday, 17 October 2006, 06:29PM
 

เพราะอากาศเปลี่ยแปลงบ่อย ( Season Change )