รูปภาพของปฐมพงค์ ประพันธ์สุข
ตอบ: .....ค ว า ม ลั บ VS ค ว า ม รั ก.....
โดย ปฐมพงค์ ประพันธ์สุข - Monday, 11 September 2006, 06:08PM
 

เอามาจากเวป Sanook ช่ายมะ เห็นนะ

คิกคิก