Picture of ธัญญา สุธรรมปวง
.....ค ว า ม ลั บ VS ค ว า ม รั ก.....
by ธัญญา สุธรรมปวง - Friday, 18 November 2005, 09:58 AM
 

.....ค ว า ม ลั บ VS ค ว า ม รั ก.....

ความลับ.....มักได้ยินว่าเป็นสีดำ
ความรัก.......จำได้ว่าเป็นสีชมพู
ความลับ...ต้องกระซิบข้างข้างหู
ความรัก.....อาจรับรู้ได้ด้วยหัวใจ

ความลับ.............ต้องมีการวางแผน
ความรัก......จะกี่หมื่นแสนก็ยังยิ่งใหญ่
ความลับ......ถ้าบอกจะไม่ลับอีกต่อไป
ความรัก...ได้ฟังเมื่อไหร่ก็ยังคงงดงาม

ความลับ......................ฟังแล้วอาจสงสัย
ความรัก......................มักไม่ต้องมีคำถาม
ความลับ...............ต้องเก็บให้ดีคือคำนิยาม
ความรัก...อาจไม่ต้องให้คำจำกัดความมาปะปน

ความลับ....................จะไม่บอกให้ใครรู้
ความรัก..............หากให้ได้ฟังอยู่ก็สุขล้น
ความลับ...................เข้าไปมากจะวกวน
ความรัก...แค่อยู่ในใจใครสักคน...ก็เพียงพอ

สามคำนี้มอบให้ฉันรักเธอ...สามคำนี้จำเสมอเธอรักฉัน...สามคำนี้จำเอาไว้เรารักกัน...สามคำนี้คงมั่นคำสัญญา


Picture of ปฐมพงค์ ประพันธ์สุข
ตอบ: .....ค ว า ม ลั บ VS ค ว า ม รั ก.....
by ปฐมพงค์ ประพันธ์สุข - Monday, 11 September 2006, 06:08 PM
 

เอามาจากเวป Sanook ช่ายมะ เห็นนะ

คิกคิก