รูปภาพของสายสุนีย์ พุทธโส
ผมดำ
โดย สายสุนีย์ พุทธโส - Wednesday, 16 November 2005, 01:12PM
 
ใส่มะกูดที่ผมหมักไว้ผมจะดำคะ