รูปภาพของธัญญา สุธรรมปวง
www.kfc.com.my/history/index.html
โดย ธัญญา สุธรรมปวง - Tuesday, 15 November 2005, 10:46AM