รูปภาพของลัดดาวัลย์ จันทร์ตา
ความคิดเห็น
โดย ลัดดาวัลย์ จันทร์ตา - Monday, 14 November 2005, 05:21PM
 

เข้ามาแล้วรู้สึกว่าการเรียน E-learning มีความสำคัญมากทำให้นักศึกษามีความกระตือรือร้นมาก และทำให้นักศึกษามีความรับผิดชอบเรียนแบบนี้ก็สนุกดีคะ