รูปภาพของMr.007 C
ตอบด้วย
โดย Mr.007 C - Saturday, 7 October 2006, 02:43PM
 
รู้จัก สกล ปาลี หรือเล่า