Picture of กัญณิกา รินชัย
คิดถึงคนบ้านใต้
by กัญณิกา รินชัย - Wednesday, 9 November 2005, 12:10 PM
 
จากบ้านมาเรียนแสนจะเหงาคิดแล้วเศร้าคิดถึงแม่นะค่ะ