Picture of วันดา กุนา
เก่งอังกฤษทำยังไงดี
by วันดา กุนา - Wednesday, 9 November 2005, 11:40 AM
 
เรียนมาตั้ง 3 ปี แล้ว เมื่อไหร่จะเก่งภาษาอังกฤษซะที ใครมีเคล็ดลับอะไรช่วยตอบหน่อย