Picture of ปฐมพงค์ ประพันธ์สุข
ตอบ: ดีใจจัง...แต่
by ปฐมพงค์ ประพันธ์สุข - Monday, 11 September 2006, 06:01 PM
 
เหวอ !! ผมเข้ามาปี 1 ไม่รู้เรื่องอะไรเลยอ่า >_<"