Picture of สาวิตรี สัตย์ต่อชาติ
บอกหน่อยนะคะ
by สาวิตรี สัตย์ต่อชาติ - Thursday, 3 November 2005, 04:18 PM
 
เศร้าเรียนอย่างไรจะได้เกรดดี ดีค่ะ สับสนบางครั้งก็รู้สึกท้อมากเลยค่ะเมื่อเกรดออกมาแล้วได้น้อยมากค่ะเศร้า
Picture of thanaporn mookham
ตอบ: เคล็ด(ไม่)ลับการเรียนดี
by thanaporn mookham - Friday, 4 November 2005, 05:47 PM
 

ไม่อยากเลยนะคะในเรื่องการเรียนรู้ที่จะเข้าใจและ (เก่ง) ได้ในที่สุด ควรปฏิบัติ ดังนี้

1. อย่าคิดว่าการเรียนเป็นการถูกบังคับ คือ ต้องเรียนให้สนุก

2. วางแผนการเรียนในแต่ละรายวิชาให้ดี โดยกำหนดการเรียน วิธีเรียน การส่งงาน (แต่ไม่ต้องเครียด)

3. ออกกำลังกาย พักผ่อขภาพใจดี

4. การเรียนในห้องเรียน ควรฟังและสรุปใจความสำคัญให้ได้ ฝึกคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ สนใจปฏิบัติกิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเอง

5. มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลรอบข้าง

6. ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ

หากปฏิบัติได้จะทำให้การเรียนรู้ไม่ได้ยาก่างที่คิดและจะเก่งได้ในที่สุด ลองปฏิบัตินะคะ

Picture of สาวิตรี สัตย์ต่อชาติ
ตอบ: เคล็ด(ไม่)ลับการเรียนดี
by สาวิตรี สัตย์ต่อชาติ - Thursday, 1 December 2005, 12:11 PM
 

ยิ้มขอบคุณมากเลยค่ะ....

ยักคิ้ว.....ในการแนะนำเคล็ดลับการเรียนดีให้นะค่ะ....

ยิ้ม......จะนำเคล็ดลับนี้ไปใช้ค่ะ ไม่มีอะไรที่เราจะทำไม ใช่ไหมค่ะถ้าเราได้พยายามมัน.....

กัดฟัน...เป็นวิธีที่ดีมากเลยค่ะ...ขอบคุณมากนะคะ...