Picture of nattawut panya
อยากอบรมคอมพิวเตอร์ครับ
by nattawut panya - Wednesday, 5 October 2005, 09:23 AM
 

ไม่ทราบว่าหลักสูตรคอมพิวเตอร์ที่จะอบรมให้กับนักศึกษา ตอนเดือนมกราคมนั้น อาจารย์สามารถเข้าอบรมได้ด้วยหรือเปล่าครับ คือว่าเห็นหลักสูตรแล้วน่าสนใจหลายหลักสูตรมากเลยและดูเวลาแล้ว น่าจะเข้าร่วมอบรมได้น่ะครับ

Picture of พชรวลี กนิษฐเสน
ตอบ: อยากอบรมคอมพิวเตอร์ครับ
by พชรวลี กนิษฐเสน - Sunday, 16 October 2005, 11:09 AM
 
อบรม moodle อีกทีได้ไหมคะ ตอนอบรมคราวที่แล้วต้องเข้าชมรมทำกิจกรรมกับนักศึกษา ได้มาแต่หนังสือน่ะค่ะ ขอบคุณค่ะ
Picture of ภัทรกาญจน์ เอ่งฉ้วน
ตอบ: อยากอบรมคอมพิวเตอร์ครับ
by ภัทรกาญจน์ เอ่งฉ้วน - Monday, 17 October 2005, 04:57 PM
 
ตอนนี้ยังไม่มีโครงการอบรมนะคะ
ไว้ถ้ามีเมื่อไหร่จะแจ้งให้ทราบค่ะ อยากให้ลองติดตามกันต่อไปนะคะ และขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจในหลักสูตรอบรมจาก
กองบริการฯ ด้วยค่ะ ยิ้ม