Picture of Admin User
ตอบ: อยากรู้
by Admin User - Friday, 15 July 2005, 08:28 AM
 
การสั่งการบ้านของอาจารย์ บางครั้งก็อาจจะมีคำสั่งให้อ่านเลย แต่บางครั้งอาจารย์ท่านอาจจะแนบเป็นไฟล์ให้ คลิกลิงค์เข้าไปอีกที ให้ลองหาดูนะคะ แต่ตอนนี้ ระบุมาหน่อยจะดีไหมคะว่า เป็นวิชาอะไร และสอนโดยอาจารย์ท่านใด จะได้ตรวจสอบมาบอกกล่าวกันถูก...นะคะยิ้ม