รูปภาพของAdmin User
ระบบเกิดปัญหาในการให้คะแนนแบบฝึกหัด
โดย Admin User - Monday, 10 January 2011, 11:35AM
 
2
รูปภาพของAdmin User
ตอบ: ระบบเกิดปัญหาในการให้คะแนนแบบฝึกหัด
โดย Admin User - Monday, 10 January 2011, 11:42AM
 

จากการรับแจ้ง และตรวจสอบปัญหา พบว่า
เมื่อนักศึกษาทำแบบฝึกหัด ผู้สร้างรายวิชาจะไม่เห็นคะแนนของนักศึกษา และไม่พบประวัติการทำแบบฝึกหัดค่ะ

จึงเรียนมาเพื่อขอความร่วมมือจากท่านงดให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัดให้คะแนนบนระบบในช่วงนี้ค่ะ

อย่างไรก็ตามปัญหาไม่มีผลกระทบกับคะแนนเดิมที่นักศึกษาทำก่อนหน้านี้ค่ะ

ทั้งนี้จะรีบแก้ไขปัญหา และแจ้งให้ทราบเมื่อดำเนินการแล้วเสร้จอีกครั้งค่ะ

ขอบคุณค่ะ

รูปภาพของชุติมา เวทการ
ตอบ: ระบบเกิดปัญหาในการให้คะแนนแบบฝึกหัด
โดย ชุติมา เวทการ - Sunday, 20 March 2011, 02:23PM
 

ระบบแสดงผลคะแนนจะใช้ได้ทันเปิดภาคเรียนที่ 1/2554 นี้หรือไม่ สาขาวิชามีความจำเป็นจะต้องใช้บทเรียนออนไลน์
ในโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนและงานวิจัยค่ะ.....รบกวน
เร่งปรับปรุงด่วน

รูปภาพของAdmin User
ตอบ: ระบบเกิดปัญหาในการให้คะแนนแบบฝึกหัด
โดย Admin User - Tuesday, 12 July 2011, 03:06PM
 

ขณะนี้ ระบบการให้คะแนนสามารถใช้งานได้แล้วตามปกติค่ะ ยิ้ม