Picture of polchai ruangman
กราบเรียนอาจารย์ครับ
by polchai ruangman - Saturday, 10 July 2010, 04:56 PM
 
กระผมรบกวนท่านอาจารย์ช่วยออกข้อสอบให้กระผมได้ลองคิดและค้นคว้าหาความรู้ครับผมเรียนภาคสมทบแต่ก็ไม่ค่อยมีเวลาไปเรียนสักเท่าไหร่เพราะผมทำารย์ออกข้อสอบของวิชาการจัดการ หัวข้อ การควบคุมดูแล การปรับปรุงแก้ไข หรือจะมีพี่นักศึกษาคนใหนจะกรุณาผมก็ขอขอบพระคุณล่วงหน้านะคร ด่วนได้ก็ดีครับ ขอบพระคุณครับ