รูปภาพของนุชรี ต้องรักชาติ
โค้วต้า
โดย นุชรี ต้องรักชาติ - Saturday, 29 May 2010, 08:15PM
 

อยากรู้ว่ารอบโค้วตาจะได้ไปสอบวันที่ 3 ไมคร้า