รูปภาพของพงค์เพชร รักดี
แหล่มเลย
โดย พงค์เพชร รักดี - Friday, 22 May 2009, 03:31PM
 
หวาดดดีค๊าฟๆ
รูปภาพของเอกรินทร์ พรมวิชัย
ตอบ: แหล่มเลย
โดย เอกรินทร์ พรมวิชัย - Monday, 25 May 2009, 09:53PM
 
อ่า ดี จ้า อยู่ตางได เอย งง
รูปภาพของพงค์เพชร รักดี
ตอบ: แหล่มเลย
โดย พงค์เพชร รักดี - Monday, 1 June 2009, 07:53AM
 
อยู่ เชียงใหม่ คับ ผม
รูปภาพของเอกรินทร์ พรมวิชัย
ตอบจ้า
โดย เอกรินทร์ พรมวิชัย - Wednesday, 3 June 2009, 03:30PM
 

เป็นนักศึกษา เหมือนกาน ไม่ใช่ จารย์ จ้า

รูปภาพของพงค์เพชร รักดี
ตอบ: ตอบจ้า
โดย พงค์เพชร รักดี - Friday, 5 June 2009, 10:33AM
 

เง้อๆ ^ ^ นักศึกษาใหม่เหมือนกัน เลย

รูปภาพของเอกรินทร์ พรมวิชัย
ตอบจ้า
โดย เอกรินทร์ พรมวิชัย - Wednesday, 3 June 2009, 03:31PM
 
เรา เรียนอยู่ลำปาง งงมากมาย งิ