รูปภาพของกฤตนัย เสียงดัง
อาจารย์พิฑูร ช่วยด้วยครับตอบกลับด้วยครับอาจารย์
โดย กฤตนัย เสียงดัง - Wednesday, 13 May 2009, 10:39AM
 
อาจารย์ ช่วยเกรดผมด้วยครับ